Udstilling renoveret til bil hal vindues patier til hele vejen i sat

Hal til udstilling af biler i Ålborg, hal renoveret med både døre og vinduer til gaden