Denne er en nybygning helt fra bunden, beliggende i Randers, virker helt landagtig med dette tag og med disse vinduer og døre

Her har vi så den anden bygning i Randers som også er blevet bygget op fra bunden, med nyt tag nye vinduer og døre, dejlig landlig stemning. Hovedbygning i klasse 1 uden omsvøb og træer der vokser i himlen